Ochrana soukromí | HANAVoP

HanaVOP  /  Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Základní informace

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících internetového obchodu : www.hanavop.cz

To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách (objednávkách) se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého odběratele. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý ekonomický subjekt má právo požádat o vymazání z registru našeho  internetového obchodu.  Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje odběratelů jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od odběratelů užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku tvoří pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Výrobní a obchodní podnik HANA CZ,s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon.


Informace o použití dat
Evidované údaje odběratelů jsou výhradně používány pro potřeby dodavatele – Výrobního a obchodního podniku HANA CZ,s.r.o. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. 

Zálohování dat zákazníků
Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech zálohovány z důvodu možného poškození  dat.


Modifikace údajů zákazníka
Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického servisu – úprava profilu.

Cookies
Vylepšují funkčnost celého internetového obchodu -  jako je například předvyplnění uživatelského jména atp. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže náš internetový obchod správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv. „uživatelské session". V takovém případě doporučujeme použití povolit. Internetový obchod www.hanavop.cz neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.


Bezpečnost přenosů dat
Pro Vaši bezpečnost je internetový obchod zabezpečen Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu obchodu. (https://www.hanavop.cz)

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici!

Tel:+420 556 708 879, e-mail: info@hanavop.cz

V Novém Jičíně dne 17.října 2017

 

Veškerý obsah internetového obchodu www.hanavop.cz je výhradně vlastnictvím společnosti: Výrobní a obchodní podnik HANA CZ, s.r.o. a nelze obsah šířit libovolně bez souhlasu autora dle zákona předpis č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
AKCE L 2
Kalkulace